In de wereld van (para-) medici is het kaartspel ondersteunend bij:

Inzicht krijgen in de emotionele beleving van de klacht
Door de patiënt een willekeurige kaart voor te leggen en naar de verhalen (in relatie tot het probleem waarvoor ze gekomen zijn) te vragen wordt snel duidelijk welke emotionele beleving de patiënt heeft ten opzichte van de kwaal. Hierdoor is adequater te handelen met het medisch programma.

Iemand (sportief gezien) in beweging krijgen
Met de binnen/buitenwereld kaarten kun je snel bepalen in welke omgeving de persoon in beweging komt; bos, sportschool, teamsport, technische sport, individueel, beweeglijk etc. Vervolgens zorg je dat daar het verplichte (revalidatie) programma wordt uitgevoerd en zie hoe de patiënt plezier krijgt in bewegen.

Oplossingsgericht denken
Angst heeft vaak grote invloed op de genezing van een klacht. De patiënt komt niet in actie en werpt argumenten op waarom het niet lukt of waarom het niet zal gaan lukken. Met de oplossingsgericht denken spelvariant komen simpel praktische tips  boven water die de patiënt zelf bedenkt en kan uitvoeren.